top of page

15 concrete punten voor een meer zichtbare en inclusieve PvdA

Bijgewerkt op: 23 sep. 2021


1. Meer diversiteit in alle geledingen van de partij.


2. Stel een gedragscode op en breng die in de praktijk. De PvdA moet een inclusieve partij worden waar iedereen zich welkom, vrij en veilig kan voelen.


3. Verbeter de digitale infrastructuur van de partij: modernisering van website en sociale media (waarom heeft de partij nog geen TikTok-account?)


4. Maak de leden zichtbaar binnen de digitale infrastructuur: wie zijn ze, wat doen ze en waarom zijn ze lid?


5. Maak de geschiedenis van de sociaaldemocratie zichtbaar binnen de digitale infrastructuur: wie was Corry Tendeloo? Wie was Wibaut? Wie was Suze Groeneweg? Waarom is de beruchte uitspraak van Jan Schaefer - "In gelul kan je niet wonen”- actueler dan ooit?


6. Vernieuw de huisstijl van de PvdA. Dat wij sociaaldemocraten zijn, moet tot uitdrukking komen in een warme, uitnodigende lay-out van onze communicatiekanalen.


7. Organiseer evenementen (voor jongeren) op het snijvlak van politiek, muziek en cultuur:


8. Organiseer weekends voor jongeren waar ze gelijkgestemden kunnen ontmoeten en kunnen praten/discussiëren met PvdA-politici en waar interessante sprekers langskomen.


9. Betrek oud-volksvertegenwoordigers en oud-bewindslieden nadrukkelijk bij evenementen en campagnes.


10. Organiseer een evenement over het mbo: de kracht van vakmensen en hun betekenis voor de maatschappij.


11. Mobiliseer kennis en ervaring van leden en afdelingen door middel van kanalen via Teams over thema’s als: wonen, duurzaamheid, sociaal domein en onderwijs, waar volksvertegenwoordigers en leden elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Maar ook kanalen in Teams waar afdelingen informatie en tips kunnen uitwisselen over ledenwerving, verjonging, campagne voeren, ombudsteams, (lokale) linkse samenwerking etc.


12. Versterk de ombudsteams. Zij zijn de ogen en oren van de partij in de samenleving. Organiseer een groot evenement over en voor het ombudsteam.


13. Bied meer ondersteuning voor oudere partijleden die moeite hebben met de digitalisering zodat ook zij betrokken blijven bij de partij.


14.. Haal de bureaucratie weg bij (kleine) afdelingen.


15. Maak de menselijke maat leidend in de politieke besluitvorming.

188 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Extra trui

“Ja, gas wordt vast nog duurder. En wie wil tanken, betaalt straks een kwartje extra voor Kiev. We krijgen meer inflatie en de beloofde koopkrachtverbetering gaat niet door. Nou en? Trek een extra tru

Comments


bottom of page